Start Date Title Activity End Date
Nov 10, 1928 It's Not Done Borrow Nov 16, 1928
Nov 10, 1928 - Supplement Dec 16, 1928
Nov 10, 1928 Pretty Creatures Borrow Nov 16, 1928
Nov 10, 1928 Kyra Kyralina Borrow Nov 16, 1928
Nov 16, 1928 Tono-Bungay Borrow Dec 10, 1928
Nov 16, 1928 The Well of Loneliness Borrow Nov 19, 1928
Nov 16, 1928 The Three Black Pennys Borrow Dec 27, 1928
Nov 19, 1928 Ways of Behaviourism Borrow Nov 27, 1928
Nov 19, 1928 An Essay on Criticism Borrow Nov 27, 1928
Nov 27, 1928 The Cabala Borrow Dec 10, 1928
Dec 10, 1928 Youth's Encounter Borrow Dec 15, 1928
Dec 10, 1928 The Bridge of San Luis Rey Borrow Dec 15, 1928
Dec 10, 1928 The Coming of the Lord Borrow Dec 15, 1928
Dec 15, 1928 Together Borrow Mar 14, 1929
Dec 15, 1928 Men without Women Borrow Dec 27, 1928
Dec 15, 1928 Cabbages and Kings Borrow Dec 27, 1928
Dec 16, 1928 - Renewal Mar 16, 1929
Dec 27, 1928 Safar Nameh, Persian Pictures: A Book of Travel Borrow Mar 14, 1929
Dec 27, 1928 The Guermantes Way (À la recherche du temps perdu 3) Borrow Mar 14, 1929
Dec 27, 1928 Nursery Rhymes Borrow Apr 14, 1929
Dec 27, 1928 Children and Fools Borrow Mar 14, 1929
Apr 5, 1929 - Renewal Jul 5, 1929
Apr 5, 1929 Point Counter Point Borrow Apr 18, 1929
Apr 5, 1929 Adam's Breed Borrow Apr 18, 1929
Apr 18, 1929 The Doves' Nest and Other Stories Borrow Apr 23, 1929
Apr 18, 1929 An Imperfect Mother Borrow Apr 20, 1929
Apr 18, 1929 Poems from the Divan of Hafiz Borrow Apr 20, 1929
Apr 20, 1929 Jacob's Room Borrow Apr 23, 1929